Bergen kommune og Digital Kultur Plattform

innovation, innovasjon, Bergen kommune, strategic innovation, strategic experiment, vinco innovation, Bergen, brainstorming, market analysis

BT har skrevet et innlegg om Bergen Kommune (BK) sitt initiativ «Digital Kultur Plattform».

Jeg har ledet forprosjektet (gjennom engasjement i Capgemini)  i vår og ønsker her å dele mine tanker om dette initiativet. Her er mitt svar på Bergens Tidene (BT) sitt innlegg og dette er mine personlige tanker.

Først og fremst tenker jeg, som en innbygger og innovasjonskonsulent, at det er prisverdig at Bergen kommune tenker framover og at de ønsker å utvikle kulturfeltene i Bergen i tråd med digitale trender. Jeg liker også at de begynte med et forsøk, et pilotprosjekt, som hadde som mål å utforske industrien og å skanne/kartlegge hva som skjer i feltet. Dette er absolutt i tråd med prosjektledelsesprinsipper som sier at man bør lage et forprosjekt som skal komme med nyttig informasjon. Forprosjektet skulle da brukes til videre evaluering av prosjektets fortsettelse. Som sertifisert prosjektleder, er jeg glad for at Bergen kommune tenker i denne retning.

Jeg finner deres tittel «Kommunal kulturkanal tek opp konkurransen med BA og BT» litt bombastisk og med fokus bare på en side av hele ideen. Jeg forstår ikke hvorfor BT reagerer og at de mener at dette blir en konkurranse mot BT, BA eller Schibsted. Det er mange bloggere der ute, det er mange som publiserer via Linkedin eller FB, men likevel lever BT sitt liv og folk leser aviser fremdeles. Forskjell mellom BK og BT er at Bergens Tidene er en privat bedrift som må tjene penger, mens kommunen må tjene sine innbyggere. BK har en rolle der de skal skape omgivelser som tjener alle og alle skal behandles likt.

Jeg støtter initiativet til Bergen kommune og jeg mener at det er viktig å se hele konteksten med andre ord hvilket problem BK ønsker å løse her. Slik jeg forstår, er de opptatt av to ting: a) å koble kulturfeltet på den digitale bølgen og b) å hjelpe kulturaktørene i Bergen til å nå et bredere publikum.

Bergen kommune er bevisst på at det er vanskelig å få publikum fysisk på utstillingene. Her er flere ting som må tas hensyn til, fra været til tilgjengelig informasjon og mye mer. For eksempel, når du er innvandrer, tar det lenger tid til å bli kjent med det som skjer i byen, både pga av språk og pga at man ikke er vant til å gå på disse arrangementer i ny by; rett og slett fordi man ikke er vokst opp her. Terskel er mye høyere hos innvandrere.

Terskel pga språk er også høyere for turister. Flere og flere av mine venner besøker opera eller andre forestillinger når de reiser rund i verden. Jeg var også nylig i Stockholm hvor jeg tenkte å gå på en opera forestilling. Med erfaring fra Bergen digital plattform prosjektet, spurte jeg da meg selv: Hvor er et unikt digitalt sted hvor jeg kan finne hva som skjer i Stockholm akkurat i dag? Har de en sånn løsning? Hvis ja, er den på engelsk også? En digital plattform kunne for eksempel tilby funksjonaliteter som lett og raskt tilpasser informasjon fra norsk til andre språk.

Generelt, ulike kundegrupper har ulike grunner for hvorfor de ikke kommer på forestillingene i Bergen. Ulike kundesegmenter har også ulike (digitale) behov. Og dette faller inn i kundereise /designtekning feltet hvor man må snakke med kunder for å finne ut mer om kundeadferd. Det prosjektet som jeg har ledet, hadde fokus på supply siden, på hva kulturaktørene ønsker. Men man trenger også å høre demand / kunden sin side. Jeg mener at slike kundeanalyser bør utføres før man kommer med endelig forslag på digital plattform.

Å lage en sånn ambisiøs plattform er ikke lett. At BT og Schibsted har prøvd med en digital kalender uten å lykkes, er verdifull erfaring for videre utviklingen av prosjektet. FB er absolutt en viktig og sterk push plattform hvor man fisker informasjon og derfor er den en stor utfordrer, men den er heller ikke ideelt. Bortsatt fra siste skandale at 50 mill kontoer har blitt hacket, FB gir heller ikke mulighet for at aktiviteter kan lett direkte overføres inn i andre digitale kalendre.

Min oppfatning er at BK ikke prøver å konkurrere med BT eller BA. Jeg opplever at BK ønsker å utfordre kulturmiljøet i Bergen til å tenke utenfor boksen, og til å hoppe raskere på den digitale bølgen. Det ligger store muligheter her, og BK ønsker å legge til rette for realiseringen av dette. Andre byer har opprettet lignende systemer, for eksempel My Helsinki portal , eller Sharing Sweden Toolkits. 

Mitt inntrykk er at BK ønsker at innbyggerne skal ha flere muligheter og at flere blir med på forestillinger. Er det ikke en fantastisk ide at innbyggere, som fysisk ikke kan komme på en forestilling, pga sykdom eller at de bor langt unna, får dette til gjennom digitale løsninger? Er det ikke fantastisk at en by tenker stort og er åpent for nye ting?

Barbara

Linken til rapporten er her.

___________________

Denne artikkelen var fulgt opp i avisene 🙂

Barbara Salopek, innovation, innovation consultancy, innovasjon, innovasjonskonsulent, prosjektledelse,

______________________

Letter du etter en innovasjonskonsulent og prosjektleder, ta gjerne kontakt med meg. Vinco.no

#innovasjon #innovation #Bergenkommune #Bergen #prosjektledelse #strategicinnovation #strategicexperiment #strategy #strategi