CO2 Utslippene har ingen grenser!

For at vi skal lykkes å nå målene om nullutslipp, må Norge dele kunnskapene internasjonalt.

På søndag 31 oktober, startet nok en FNs klimakonferanse – denne gangen i Glasgow. Det har gått seks år siden Parisavtalen, der målet var å begrense den globale oppvarmingen til 2ᵒC over førindustriell innsats, og å prøve å holde oppvarmingen under 1,5 ᵒC.

Covid-19-pandemien er ennå ikke over, olje- og gassprisene øker og verden er ikke engang i nærheten av å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

I Norge er det i dag mer enn 50 prosjekter innen nullutslipp. Disse omfatter mer enn 80 mill €. Vi liker å lese i nyhetene at Norge er flink når det gjelder nullutslipp industrien, samtidig er Norge også en viktig olje- og gass produsent. Disse nullutslipp prosjektene viser at Norge ønsker å gjøre en forskjell, og at Norge er nysgjerrig og aktivt gjør en innsats for å finne løsninger.  Visste du at der bare 6 av disse 50 som omfatter internasjonale prosjekt partnere?

For at Norge skal lykkes med klimamålene om nullutslipp, er man nødt å dele kunnskapene internasjonalt! Den verdifulle kunnskapen som Norge skaper, må deles og eksporteres nå!

Hvorfor er det utrolig viktig å dele kunnskapene og erfaringer?

For det første, utslippene har ingen grenser!

Norge har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene i samarbeid med EU gjennom klimaavtalen. Vi har forpliktet oss til å redusere utslippene med minst 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Mange gode prosjekter er i gang, men det holder ikke at Norge alene lykkes med målene.
For at klimaplanen skal bli vellykket i Norge, må alle i EU/EEØS lykkes med å nå målene. Norge må dele kunnskap, erfaring og samarbeide på tvers av landene.

 

For det andre, å dele kunnskap betyr å skape dialog, som igjen leder til flere ideer.

Flere ideer kan utvikle seg til forskning, utvikling og til en bærekraftig innovasjon.
Forskning viser at land og bedrifter som fokuserer på forskning, utviklingsarbeid (FoU) og innovasjon, spesielt nye produkter det hindrer, eller demper kriseeffekter.

Hvis Norge blir verdensledende på grønn omstilling i alle deler av skipsfarten, må vi fortsette å samarbeide internasjonalt. Kravet om nullutslipp gjelder også for hurtigbåtene, og det skal skje fra 2025. I disse krevende koronatider skal innovasjon og FoU hjelpe oss til å dempe de krisene, som er et resultat av situasjonen med korona.

For det tredje, å dele kunnskap internasjonalt betyr eksport og eksport vokser økonomien.

Mer enn en halvdel av norsk eksport er olje og gass. Sverige og Singapore, som er land på innovatørtoppen, kan vise til eksport med maskiner, optisk, teknisk og medisinsk utstyr. Sveriges eksport av maskiner og utstyr utgjorde ca. 270 mld. kroner i 2019. Dette er ca. halvparten av den norsk olje- og gass eksporten. Eksporten av elektriske maskiner og utstyr i Singapore i 2019 var ca. 1.287 mld. kroner. Landene som er like små som Norge, klarer å eksportere så betydelig.

Eksport av maskiner, optisk, teknisk og medisinsk utstyr, sammenligning mellom Norge, Sverige og Singapore. Kilde: WorldsTopExports.com (WTEx) og OECD.world

Klimamålene og Norges kunnskap i nullutslipp i skipsfarten er en fantastisk eksportmulighet.

Norge har svært gode mål når det gjelder klima, og nå er det på tide at Norge setter mye mer hårete krav når det gjelder eksport og innovasjon og spesielt eksport og innovasjon som ikke er olje- og gass drevet!  For at vi skal lykkes med å redusere CO2 utslipp må vi samarbeide og da må vi samarbeide på tvers av landene.

Et sted å begynne kan være transnasjonalt samarbeid gjennom ZEV innovasjon hub.   ZEV innovasjon er et samarbeid mellom flere europeiske land for å etablere et bærekraftig og effektivt transnasjonalt nettverk for utvikling av elektriske og nullutslipp fartøy.

Prosjektet er finansiert av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS og Norway Grants , Fund for Regional Cooperation som jobber mot to mål:

  • et mer likestilt Europa, både sosialt og økonomisk og
  • styrkede relasjoner mellom europeiske land.

Husk, vi klarer ikke å nå målene uten transnasjonalt samarbeid! 

Er dy nysgjerrig på ZEV innovation prosjekt eller lurer du på noe om innovasjon, gjerne ta kontakt med oss: vinco@vinco.no .

#cop26 #cop26glasgow #climatechange #methane #actnow #climatechange #ZEVinnovation #TogetherForOurPlanet #RaceToZero   #ClimateAction