Insights

Do crises boost innovation or is this just a myth

Do crises boost innovation or is this just a myth?

How can we expect that the (coronavirus) crisis will affect innovation output? What can we learn from the 2008 financial crisis when it comes to innovation? #Innovation and #crisis Vinco Innovation Overview We are in the middle of the coronavirus (Covid-19) outbreak and an economic

Read More

Øker kriser innovasjonsevne, eller er dette bare en myte?

Helsesystemene over hele verden er utfordret på grunn av koronavirusutbruddet. I tillegg til de utfordringene som møter helsesystemet, folks helse og tap av liv, er også økonomier rundt om i verden sterkt truet. Utbruddet av Covid-19-viruset har endret samfunn og virksomheter dramatisk. De pålagte begrensningene  har  endret kundebehov og menneskelig atferd. I tillegg står mange

Read More

2 Spennende Jobbmuligheter for Studenter!

Vi har to deltidsstillinger åpent for stidenter: Innovasjon – prosjektstøtte – internship /student stilling Chief Digital Marketing Officer – internship /student stilling Se under for mer informasjon. 1. Innovasjon – prosjektstøtte – internship /student stilling Brenner du for innovasjon? Liker å hjelpe andre til å

Read More

Definition and Types of Innovation

Innovation is a very frequently used term. Everyone talks about innovation. We hear phrases like disruptive innovation, incremental innovation, architectural innovation, radical innovation… But how these terms differ an how do we define innovation. The Cambridge dictionary defines innovation as: A new idea or method,

Read More

Reacting to the Crisis: 5 steps to Success

In less than three months, the spreading of the coronavirus has proven to be catastrophic for hundreds of thousands of people. At the time of writing, April 4th, the cases of COVID-19, the disease caused by coronavirus (SARS-CoV-2), have spread to over 205 countries and

Read More

Our times of high uncertainty….

  Coronavirus (or Covid-19) has caused the world to turn upside down in a very short time. As of last week, the picture in Norway has changed dramatically. Today, Norway is the second country in the world when it comes to the number of coronavirus

Read More

Våger Norge egentlig å gå ut av komfort sone?

SSB sin statistikk viser at i Norge var det ca. 65% av norske foretak som hadde noen type av innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er vesentlig bedre enn tall fra forrige undersøkelsen (2012-14) som sa at i gjennomsnitt var det ca. 50% av bedriften som

Read More
Adapt to the new environment

Når Sesam Parkering AS sovner bak rattet …

Sesam Parkering AS gikk konkurs forrige uke.  De hadde de beste parkeringsplassene i Bergen sentrum og den nærmeste parkeringsplassen til hoved terminalen på Flesland.  De var innovative og digitalisert; de tilbydde billettfri parkering. Billettfri parkering er fantastisk i regnbyen Bergen, mener jeg. Hvorfor gikk det

Read More