Insights

innovation, innovasjon, Bergen kommune, strategic innovation, strategic experiment, vinco innovation, Bergen, brainstorming, market analysis

Bergen kommune og Digital Kultur Plattform

BT har skrevet et innlegg om Bergen Kommune (BK) sitt initiativ «Digital Kultur Plattform». Jeg har ledet forprosjektet (gjennom engasjement i Capgemini)  i vår og ønsker her å dele mine tanker om dette initiativet. Her er mitt svar på Bergens Tidene (BT) sitt innlegg og

Read More

5 Elements of the Innovation Process

Innovation. Innovation has become a buzz word of today’s business. Google search results say that the word “innovation” has been used more than half a billion times on sources available on the Internet. Everyone agrees that innovation is crucial for businesses’ improvements and growth. However,

Read More