Når Sesam Parkering AS sovner bak rattet …

Adapt to the new environment

Sesam Parkering AS gikk konkurs forrige uke.  De hadde de beste parkeringsplassene i Bergen sentrum og den nærmeste parkeringsplassen til hoved terminalen på Flesland.  De var innovative og digitalisert; de tilbydde billettfri parkering. Billettfri parkering er fantastisk i regnbyen Bergen, mener jeg. Hvorfor gikk det galt – hvorfor sovnet de i timen?

Bedriften ble etablert i 2015 og både Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er medeiere. Selskapet drifter parkering på tre av Norges største flyplasser. Når alle andre i verden tjener masse penger på parkering ved flyplassene, klarer de å gå i konkurs. Så hva gikk galt?

Bedriften sier at konkursen skyldes økning i kollektivtrafikken til flyplassen, og at minimumsleieklausulen var for tungt for selskapet etter fall i kundeantall.

Med utbyggingen av både Bybanen til Flesland og ny terminal på Flesland kommer sikkert en del analyser og prognoser, som sier hvor mange biler som er forventet til Flesland. I tråd med det justerer man sin forretningsstrategi og eventuelt forhandler nye leiepriser. Den nye terminalen på Flesland ligger nå nærmere andre billigere parkeringer, og dermed begynte kundene å parkere der. Et tiltak kunne ha vært å justere prisene også på Sesams parkeringshus, slik at man sikret seg at kunder ikke forsvinner.

En annen håndtering av disse usikkerhetene kunne bli å spre risiko ved å investere i nye markeder. Den ene hvor man satser på andre geografiske områder for parkering, der hvor mange folk sirkulerer, f.eks. ved sykehus, utdanningsinstitusjoner, nye industri- og næringsparker, ved båtterminaler, eller i andre byer/store steder i Hordaland. Den andre retning kunne gå mot andre typer forretning: for eksempel sykeleie.

Når det gjelder Sesams innovative tjeneste ved å tilby billettfri parkering, er det også   diskutabelt. De er ikke det eneste selskapet som tilbyr billettfri parkering i byen.  Det hadde blitt enda mer attraktivt at man kan sjekke på forhånd hvor full parkeringsplassen er.  Enda bedre, at appen leder deg automatisk til den parkeringsplassen som er nærmest til den utgangen man skal gå til. I dag ønsker mange å gå minst mulig, ikke sant?
Bergen kommune som ønsker å bli innovativ kunne gjøre mer i denne saken. Innovasjon nådde dessverre ikke Sesam Parkering AS.

Hvis man sjekker Google for trafikktrendene i byer, kommer det ut to viktige trender: behovet for redusert trafikkbelastning og skift i transportmiddel. Disse to trendene er vel kjent i Bergen. Bergen kommune presser i dag bilene vekk fra sentrum med en aggressiv bompenger politikk, innføring av bybanen på flere linjer og fjerner gateparkeringen. Siden gateparkeringen fjernes og samles i parkeringshus, får parkeringshus en stor fordel.
Parkeringsplasser blir mer sjeldne, parkeringshusene mer etterspurt.  Da får selskapene mer makt til å øke prisene i sentrum. Økte priser i parkeringshusene kan fungere til å få vekk bilene videre ut av sentrum.  Bybanen til Flesland har samme mål – redusere bilene til Flesland. Hvis vi ser slik på saken var bedriften faktisk dømt til konkurs fra oppstart. Derimot Sesam Parkering var kjent med alle disse forholdene og de kunne ha forberedt seg bedre. De skulle forberedt strategiene og håndtering av disse usikkerhetene på forhånd.

Selskapet var litt digitalisert, men ikke noe særlig innovativ, spesielt når det gjelder forretningsmodell. Deres modell, som var basert på en monopolistisk posisjon, gjorde at de tok for gitt deres markedssituasjon. De har faktisk glemt de grunnleggende markedslovene.

 

…Ifølge Jørgensen & Pedersen (2018) bør et selskap prøve å skape en ny og innovativ forretningsmodell når det kommer nye muligheter eller trusler i marked…

Trenger deres bedrift ny og innovativ forretningsmodell? Ta kontakt med oss! 

ny forretningsmodell