Skip to content

TJENESTER

Bærekraftsrapportering

Ikke vent til morgendagen for å rapportere din bærekraftseffekt – ta handling i dag for en bedre verden.

Hva er de vanlige utfordringene?

For det første kan datainnsamling være en tidkrevende og vanskelig prosess, som involverer koordinering på tvers av ulike avdelinger og lokasjoner. Det er også mulig at det kan være hull i dataene som må adresseres.

I tillegg kan effektivt interessentengasjement være en hindring. Det krever ressurser og tid å kommunisere med ulike grupper, forstå deres perspektiver og inkludere deres tilbakemeldinger i bærekraftsrapporten.

Å velge det best egnede rapporteringsrammeverket er også en avgjørende vurdering, da ulike rammeverk har ulike krav og fokusområder. Videre, å sette spesifikke og oppnåelige mål for bærekraftytelse kan være en annen utfordring som bedrifter kan møte.

Nøyaktighet og åpenhet er også avgjørende i bærekraftsrapporten. Datanøyaktighet, passende beregninger og robuste rapporteringsprosesser er essensielle for å gi en omfattende og sannferdig redegjørelse for selskapets bærekraftytelse.

Til slutt kan det å kommunisere bærekraftytelse effektivt også være utfordrende. Bærekraftsrapporten skal være klar og konsis, og imøtekomme ulike interessenter og deres ulike interesser.

Bærekraftsrapportering
Bærekraftsrapportering

Hvordan kan det være til nytte for virksomheten din?

Vår ekspertise kan bidra til å demonstrere selskapets forpliktelse til bærekraft, som vil ha positive ringvirkninger for kunder, fremtidige ansatte, investorer, og andre interessenter. Dette kan bidra til å tiltrekke både kunder og ansatte.

I tillegg vil vi hjelpe til med å identifisere områder der virksomheten din kan forbedre bærekraftig utvikling. Ved å måle og rapportere om bærekraftsmål, kan du identifisere områder hvor der du faller kort og iverksette korrigerende tiltak for å forbedre ytelsen din. Dette kan hjelpe deg med å redusere miljøpåvirkning, forbedre ressurseffektivitet og redusere kostnader på lang sikt.

Allerede nå krever investorer ESG-rapportering og mer åpenhet fra selskaper. De neste årene vil det i tillegg komme flere forskrifter hvor bærekraftsrapportering vil bli obligatorisk for SME-er. Dette indikerer at små og mellomstore bedrifter som går frem som en foregangsbedrift nå vil ha et konkurransefortrinn i tiden fremover. Dette vil også hjelpe deg å unngå svekket omdømme og juridiske straffer som følge av manglede overholdelse av bærekraftsstandarder.

Hvordan hjelper vi deg?

Vi kan hjelpe deg med å bygge en bærekraftsrapport ved å bruke det mest hensiktsmessige rapporteringsrammeverket (Global Reporting Initiative (GRI) Standards, SASB Standards, ..) for din bedrift.

Vi vil jobbe med deg trinn for trinn, og starter med identifisering av organisasjonens materielle emner, definisjon av beregninger og innsamling av nødvendige data.

Når disse trinnene er utført, vil teamet vårt hjelpe deg med å rapportere denne informasjonen, for å levere det høyeste nivået av åpenhet om organisasjonens innvirkning.

Bærekraftsrapportering

Trenger du hjelp til å komme i gang med bærekraftsrapportering?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Bærekraftsstrategi

Se alle tjenester

Foredrag og samtaler>

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no