Skip to content

VINCOS PROSJEKTER

Se noen av våre prosjekter

Innovation is a must for Rambøll and their industry is undergoing major continuous changes with a focus on sustainability and digitalisation.

PROSJEKT 01

RAMBØLL, Avdeling for tekniske løsninger

For å øke avdelingens innovasjonskapasitet har vi gjennomført ulike workshops og aktiviteter som inkluderer designsprint og kartleggin av avdelingens innovasjonsambisjoner ved bruk av vårt verktøy Vindi Innovasjonsinidikator ©.

PROSJEKT 02

Statens vegvesen (SVV)

Vinco Innovation har gjennom sin kunnskap og kompetanse gitt SVV innsikt i eksisterende vinterdrift og bransjer fra ulike land, videreført innovasjonsmuligheter som bidrar til å øke innovasjonspotensialet for vinterdrift/vedlikehold av norske veier.

Innovation in transport industry
Innovation in zero emission vessels industry

PROSJEKT 03

ZEV Innovation

Vårt prosjekt som tar sikte på å styrke transnasjonalt samarbeid og teknologioverføring i utviklingen av nullutslippsfartøy (ZEV).

PROSJEKT 04

CCS 4 Krakow

Hente innsikt og ekspertise fra Norge om CCS- og CCU-løsninger for avfallsforbrenningsanlegget i Krakow.

PROSJEKT 05

Breakthrough to Scale

Målet med prosjektsamarbeidet mellom Vinco og Lumispino er å gi små og mellomstore bedrifter (SMEs) den nødvendige kunnskapen og ressursene som kreves for bærekraftig vekst.

PROSJEKT 06

PODUZMI

Effektivt aktiv undervisning og læring om entreprenørskap i økonomisk underutviklede og landlige områder.

 

Innovation and Entrepreneurship in economically underdeveloped and rural areas.
Innovation in rural and remote areas. Innovation on islands.

PROSJEKT 07

OPERA SDŽ

Studententreprenørskap og økososial innovasjon for bærekraftig utvikling.

PROSJEKT 08

Learning Entrepreneurship 5.0

Forbedre ferdighetene og kompetansene til lærere og andre pedagogiske arbeidere i grunnskolesystemet.

Learning kids and pupils innovation and entrepreneurship.
Implementation of innovative technology in maritime industry

PROSJEKT 09

KDM Dariusz Mazur

Implementering av innovativ teknologi som driver middels og stor diameter i området for vann, marine og indre vannveier.

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no