Skip to content

TJENESTER

Forretningsmodell transformasjon

Start din bærekraftsreise med oss

Hva er de vanlige utfordringene?

En av de viktigste utfordringene er mangel på kunnskap og kompetanse . Mange bedrifter forstår kanskje ikke hva bærekraft egentlig betyr og hvordan det relaterer seg til deres drift. De vet kanskje ikke hvor de skal begynne eller hvilke handlinger som vil ha størst innvirkning. Uten en klar forståelse av temaet kan noen ansatte eller interessenter også være motstandsdyktige mot endringer eller skeptiske til bærekraftspraksis, noe som kan hindre fremgang.

En annen vanlig hindring er begrensede ressurser, inkludert økonomiske og menneskelige ressurser. Siden bærekraftsarbeid kan være svært kostbart, er det avgjørende at bedrifter prioriterer innsatsen på relevante bærekraftspørsmål og allokerer ressurser til de som er verdsatt av deres interessenter.

Business Model Transformation
Business Model Transformation

Hvordan kan det være til nytte for virksomheten din?

Vår tjeneste kan gagne bedriften din på flere måter.

Du kan ta i bruk en bærekraftig forretningsmodell, forbedre omdømmet ditt og tiltrekke miljøbevisste kunder. Det kan også bidra til kostnadsbesparelser ved å redusere energi- eller materialavfall.

I tillegg kan tjenesten vår bidra til å fremtidssikre virksomheten din ved å redusere risiko knyttet til klimaendringer og strenge reguleringer.

Til slutt kan du tiltrekke og beholde ansatte som er opptatt av bærekraft og sosialt ansvar.

Hvordan hjelper vi deg?

Prosessen vår starter med å gjennomføre en bærekraftsvurdering av din nåværende forretningsmodell for å identifisere områder for bærekraftig transformasjon. Vi jobber deretter med teamet ditt for å utvikle en bærekraftsstrategi og forretningsmodell som stemmer overens med dine ambisjoner og verdier. Gjennom hele implementeringsprosessen gir vi løpende støtte og veiledning, inkludert opplæring og ressurser.

Med vår forretningsmodells transformasjonstjeneste kan du ta de første skritt mot bærekraft med selvtillit.

Business Model Transformation

Trenger du hjelp til å transformere forretningsmodellen din på en vellykket måte?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< VINDI© Innovasjonsindikator

Se alle tjenester

Bærekraftsstrategi>

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no