Skip to content

PROSJEKT 06

PODUZMI

Sammen vil vi arbeide for å styrke bærekraftig utvikling, redusere fattigdom og migrasjon fra små distrikter, fremme kreativitet og belyse muligheter og kunnskap om entreprenørskap.

PODUZMI

Effektiv og aktiv undervisning og læring om entreprenørskap i økonomisk underutviklede og rurale områder.

Kontekst

Lokalsamfunn i rurale områder i Kroatia, som for eksempel kommunen Gracac, står overfor større utfordringer enn urbane områder på flere områder. Området rundt Lika har hatt store og ødeleggende konsekvenser som følge av krig. I tillegg til mangelen på utvikling av utdanningsprogrammer, er det knappe ressurser og klimaendringer.

 

Vinco Innovation har hatt æren av å delta i PODUZMI-prosjektet sammen med prosjektpartnere som Nikola Tesla barneskole, Gračac, Universitetet i Zadar, og prosjektpromotoren Institutt for kompetanseutvikling, innovasjon og spesialisering i Zadar fylke, INOVACIJA.

PODUZMI
Innovation in primary schools

PODUZMIs mål

Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bærekraftig utvikling av rurale områder, redusere fattigdom og forflytning av unge mennesker, og oppmuntre til sosial inkludering og innovasjon i depriverte kommuner og byer i Zadar fylke. Gjennomføringen av prosjektet vil bidra til utvikling av kompetansen til lærere og andre utdanningsarbeidere, og det vil utvikles en ny undervisningsmodell innen entreprenørskap med mål om å utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanser hos elever i rurale og depriverte områder. Sammen vil vi arbeide for å styrke bærekraftig utvikling, redusere fattigdom og migrasjon fra små distrikter, oppmuntre kreativitet og belyse muligheter og kunnskap om entreprenørskap.

Effekten vi ønsker å skape

  • Utvikle og implementere innovative læringsmodeller om entreprenørskap for å øke bevisstheten om mangel på ressurser og klimaendringer.
  • Skape tverrfaglige samarbeid mellom offentlige, private og akademiske partnere.
  • Oppmuntre kreativitet og skape bærekraftige arbeidsplasser over tid ved å øke potensialet for entreprenørskap i rurale områder.
PODUZMI
clipboard 1

Resultater av prosjektet

  1. Forbedret/fornyet kompetanse og ferdigheter hos lærere og annet personell innen pedagogikk i grunnskolesystemet.
  2. Forbedret/fornyede praksiser og tilnærminger for videreutvikling av ferdigheter og kompetanse innen STEM, IKT, entreprenørskap og aktivt medborgerskap.
  3. Instutisjonsarbeid for utveksling av beste praksis kompetanse og ferdigheter på alle utdanningsnivåer.
time-left 1

Tidsramme

Prosjektet har et 1.5-år tidsramme, fra juni 1, 2022 til november 30, 2023. 

network 1

Prosjekts deltakere

Prosjektleder: Institusjonen for utvikling av kompetanse, innovasjon og spesialisering av Zadar County INOVACIJA

Partners:

  • Nikola Tesla Elementary School, Gračac,
  • University of Zadar,    
  • Vinco Innovation AS

Link til projektets nettside

Prosjektet er sponset av

Island, Liechtenstein og

Norge-tilskudd

Program: Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom

Finansiering: Finansieringsmekanismen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Kongeriket Norge

Total verdi av prosjektet: EUR 198,923.57

Støtteintensitet: 100% (85% donorfinansiering og 15% satsbudsjettfinansiering)

Mer informasjon om programmet: her  

Mer informasjon om finansieringsmekanisme her.  

EEA & Norway grants
Innovation projects funding

Relevante Bærekraftsmål

E_WEB_01
E_WEB_04
E_WEB_08
E_WEB_09
E_WEB_10
E_WEB_11
E_WEB_17

Uttalelse – 28th August, 2023

Screenshot 2023-08-29 083848
PODUZMI

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.


Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

< Breakthrough to Scale

se alle prosjekter

Opera >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no