Skip to content

HVA GJØR VI

Våre tjenester

Vi leverer tjenester innenfor hele innovasjonsprosessen. 

3 søyler for bærekraft

Økonomi, miljø, og sosial bærekraft utgjør de tre sammenflettede søylene av bærekraftig utvikling, som er kritiske for å forme en bærekraftig fremtid for vår planet og dens beboere. For å realisere en balansert og bærekraftig utvikling, er det nødvendig å harmonisere disse aspektene på en sammenhengende måte. Dette krever en helhetlig tilnærming som tar hensyn til både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn for å sikre en sunn og livskraftig fremtid for kommende generasjoner.

Vinco vurderer hver av de tre søylene i våre innovasjons- og bærekrafttjenester.

3 søyler for bærekraft

Prosessen

PROSESSEN

Trenger du hjelp til å lykkes med innovasjon?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no