Skip to content

PROSJEKT 02

Statens vegvesen

Statens vegvesen er en norsk forvaltningsorganisasjon for transport. Deres ansvarsområder inkluderer blant annet planlegging, bygging og drift av veinettet, opplæring for veiarbeidere, inspeksjon av kjøretøy, utstedelse av førerkort og veisikkerhet.

FoU og innovasjon innen vinterdrift

Hvem: Statens Vegvesen

Prosjektleder: Barbara Salopek

Tidsramme: September 2019 til Juli 2020

Utfordring

Det er omtrent 100 000 km motorveier i Norge. Noen ganger er det lange og kalde vintre med is, snø og stadig skiftende vær, som også påvirkes av global oppvarming. Dette presenterer betydelige og kostbare utfordringer som SVV er klar over, og de ønsker å fokusere mer på innovasjon og vinterdrift. Statens Vegvesen ønsket å øke fokuset på FoU innen innovasjon i vinterdrift og bli en av de ledende landene innen vinterdrift og vedlikehold.

Statens vegvesen innovation
Innovation in transport. Innovaiton in winter maintenance of roads.

Vår rolle

Som prosjektleder og innovasjonseksperter ble vi engasjert av SVV for å innhente data om hvordan innovasjonen innen vinterdrift foregår i ulike land og industrier. Målet vårt var å hjelpe med å styrke SVV i deres arbeid med vinterdrift og vedlikehold av norske veier, samt levere en endelig rapport som oppsummere funnene.

 

business (1) 1

Effekten vi skapte

Gjennom sin kunnskap og ekspertise har Vinco Innovation AS gitt SVV innsikt i eksisterende vinterdrift og industrier fra ulike land, videreformidlet innovasjonsmuligheter som bidrar til å øke innovasjonspotensialet for vinterdrift/vedlikehold av norske veier.

Metoder benyttet

  • Utforskning og innsamling av sekundære data/dokumentstudier.
  • Dybdeintervjuer med de viktigste aktørene både i Norge og internasjonalt innen begge problemstillingene

Resultater

To rapporter med analyser og anbefalinger, samt diskusjon av problemstillingene, ble gjennomført i løpet av prosjektet.

rocket 1

Det vi leverte

For å hjelpe Statens Vegvesen med å øke kunnskapen sin innen innovasjon og vinterdrift gjennomførte vi denne todelte oppgaven:

 

  1. Kartlegging og innsamling av kunnskap om hvordan FoU og innovasjon innen vinterdrift håndteres i andre vinterland og relevante bransjer. Målet var å samle kunnskap om hvordan FoU og innovasjon innen vinterdrift håndteres i form av organisering, finansiering, kontraktsformer og kommunikasjon i andre vinterland, og komme med anbefalinger om hvordan Statens Vegvesen bør håndtere FoU innovasjon i fremtiden.
  2. Kartlegging av tilgjengelig kunnskap om vinterdrift i Norge og besvare spørsmålet «Hvordan å skape et sterkt FoU-miljø i Norge innen innovasjon i vinterdrift?»
chat 1

Referanse

Relevante bærekraftsmål

E_WEB_09
E_WEB_11
E_WEB_12

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.

 

Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

< KDM

se alle prosjekter

ZEV Innovation >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no