Skip to content

TJENESTER

Bærekraftsstrategi

Bærekraft i kjernen av virksomheten din.

Bærekraftsstrategi
strategy

Hva er de vanlige utfordringene?

Å integrere bærekraftig praksis i en bedrifts strategi kan være utfordrende. Bedrifter kan mangle bevissthet eller forståelse for viktigheten av bærekraft, slite med å identifisere og ta i bruk bærekraftig praksis, møte motstand fra ansatte eller lederskap, slite med overholdelse av regelverk, og kan finne det vanskelig å kommunisere sin bærekraftige praksis til interessenter.

Til tross for disse utfordringene er det viktig for bedrifter å implementere bærekraftig praksis i sin strategi for å redusere miljøpåvirkningen, forbedre omdømmet og bygge en bærekraftig virksomhet for fremtiden.

Hvordan kan det være til nytte for virksomheten din?

Er du ute etter å forbedre bedriftens bunnlinje og samtidig ha en positiv innvirkning på miljøet?

Å integrere bærekraft i bedriftens strategi kan være en nøkkelfaktor for å skape verdier og identifisere nye muligheter. Ettersom utfordringene rundt klimaendringer fortsetter å vokse, kan det å ta proaktive skritt mot bærekraft bidra til å redusere potensielle risikoer og bygge motstandskraft.

Bærekraftsstrategi
Bærekraftsstrategi

Hvordan hjelper vi deg?

Hos Vinco hjelper vi deg ved å kartlegge dine nåværende og identifiser hvor bedriften har forbedringspotensialer hva gjelder bærekraft. Gjennom dialog med interessentene dine identifiserer vi relevante bærekraftige problemstillinger og hjelpe deg å allokere ressurser til de som verdsettes av dem. Vi definerer hvor du har et ansvar og hvor det finnes muligheter for å skape en positiv effekt. Med denne informasjonen utvikler vi en tilpasset strategi med mål som stemmer overens med dine ambisjoner og kravene fra dine interessenter.

Vår tilnærming er skreddersydd for din virksomhet, og sikrer at du oppnår dine bærekraftsmål samtidig som du realiserer fordelene med en bærekraftig forretningsmodell.

Trenger du hjelp til å utvikle en vellykket bærekraftstrategi?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Bærekraft – Forretningsmodell transformasjon

Se alle tjenester

Bærekraftsrapportering >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no