Skip to content

TJENESTER

Innovasjonstrakt og prosess

Vi hjelper deg med å utvikle og gjennomføre dine ideer.

Vinco Innovation funnel service

Hva er de vanlige utfordringene?

Implementering av effektive innovasjonsinitiativer kan møte ulike utfordringer som hindrer suksess. Organisasjoner har ofte vanskeligheter med å bygge en strukturert innovasjonsprosess. Uten klare retningslinjer blir det utfordrende å navigere i innovasjonslandskapet og allokere ressurser effektivt.

Å oppmuntre ansatte til å dele sine innovative ideer kan også være en utfordring ettersom problemer som eksempelvis mangel på tillit, frykt for dømmekraft, eller utilstrekkelige kanaler for innsending av ideer kan hindre flyten av kreativitet.

Videre kan organisasjoner slite med subjektive og inkonsekvente evaluerings- og prioriteringsmetoder, noe som kan resultere i at verdifulle ideer blir oversett eller ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. Videre krever utviklingen av utvalgte ideer til levedyktige prosjekter veiledning og støtte. Uten passende støtte kan lovende ideer forbli underutviklet, og resultere i tapte muligheter.

Hva er fordelene?

  1. Strømlinjeformet innovasjon: Etablering av en strukturert prosess muliggjør effektiv idehåndtering fra begynnelse til implementering, noe som sikrer en systematisk tilnærming.
  2. Økt ansatte-engasjement: Å skape et miljø som fremme idedeling og transparent evaluering fremmer tillit og motivasjon, noe som fører til bedre samarbeid og en effektiv innovasjonskultur
  3. Betydningsfull innovasjon: God evaluering og prioritering av ideer resulterer i konsepter med bedre kvalitet og større potensial for markedssuksess og forretningsvekst
  4. Forbedret ressursallokering: Evaluering av ideer basert på forhåndsdefinerte kriterier gir effektiv allokering av ressurser til levedyktige konsepter, optimaliserer innovasjonsinvesteringer, og minimerer ulønnsomme ressurser.
  5.  
Vinco Innovation funnel service
Vinco Innovation funnel service

Hvordan hjelper vi deg?

Vi er spesialister på å definere en tydelig og effektiv prosess for å administrere innovasjonsideer, som danner grunnlaget for å bygge en skreddersydd innovasjonstrakt for din bedrift. Vårt mål er å hjelpe din bedrift i å utvikle innovative ideer til lønnsomme produkter og tjenester gjennom en strukturert og skreddersydd tilnærming:

 

  1. Tydelig prosess for å administrere innovasjonsideer: Vi forstår viktigheten av å ha en veldefinert prosess for å fange opp, evaluere, og bevare innovative ideer i organisasjonen din. Ekspertene våre jobber tett med deg for å designe en klar og strømlinjeformet prosess som er i tråd med dine unike forretningsmål. Denne prosessen sikrer at ingen verdifulle ideer blir oversett og gir et rammeverk for effektiv idéledelse.
  2. Skreddersydd innovasjonstrakt: Når vi har etablert en tydelig prosess for å administrere innovasjonsideer, skreddersyr vi en innovasjonstrakt spesielt for din bedrift. Denne trakten fungerer som en systematisk vei som leder transformasjonen av ideer fra den første unnfangelsen til lønnsomme resultater. Det inkluderer stadier som idéoppdagelse, evaluering, prioritering, inkubasjon, og til slutt utvikling til markedsklare produkter eller tjenester. De anvendte stadiene avhenger av bedriftens unike krav.

Trenger du hjelp til å lykkes med innovasjon?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Innovasjonskultur

Se alle tjenester

Kommersialisering av teknologi, produkter og tjenester >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no