Insights

Do crises boost innovation or is this just a myth

Do crises boost innovation or is this just a myth?

How can we expect that the (coronavirus) crisis will affect innovation output? What can we learn from the 2008 financial crisis when it comes to innovation? #Innovation and #crisis Vinco Innovation Overview We are in the middle of the coronavirus (Covid-19) outbreak and an economic

Read More

Våger Norge egentlig å gå ut av komfort sone?

SSB sin statistikk viser at i Norge var det ca. 65% av norske foretak som hadde noen type av innovasjonsaktivitet i perioden 2014-2016. Dette er vesentlig bedre enn tall fra forrige undersøkelsen (2012-14) som sa at i gjennomsnitt var det ca. 50% av bedriften som

Read More
Adapt to the new environment

Når Sesam Parkering AS sovner bak rattet …

Sesam Parkering AS gikk konkurs forrige uke.  De hadde de beste parkeringsplassene i Bergen sentrum og den nærmeste parkeringsplassen til hoved terminalen på Flesland.  De var innovative og digitalisert; de tilbydde billettfri parkering. Billettfri parkering er fantastisk i regnbyen Bergen, mener jeg. Hvorfor gikk det

Read More
innovation, innovasjon, Bergen kommune, strategic innovation, strategic experiment, vinco innovation, Bergen, brainstorming, market analysis

Bergen kommune og Digital Kultur Plattform

BT har skrevet et innlegg om Bergen Kommune (BK) sitt initiativ «Digital Kultur Plattform». Jeg har ledet forprosjektet (gjennom engasjement i Capgemini)  i vår og ønsker her å dele mine tanker om dette initiativet. Her er mitt svar på Bergens Tidene (BT) sitt innlegg og

Read More

5 Elements of the Innovation Process

Innovation. Innovation has become a buzz word of today’s business. Google search results say that the word “innovation” has been used more than half a billion times on sources available on the Internet. Everyone agrees that innovation is crucial for businesses’ improvements and growth. However,

Read More