Insights

Øker kriser innovasjonsevne, eller er dette bare en myte?

Helsesystemene over hele verden er utfordret på grunn av koronavirusutbruddet. I tillegg til de utfordringene som møter helsesystemet, folks helse og tap av liv, er også økonomier rundt om i verden sterkt truet. Utbruddet av Covid-19-viruset har endret samfunn og virksomheter dramatisk. De pålagte begrensningene  har  endret kundebehov og menneskelig atferd. I tillegg står mange

Read More