Skip to content

PROSJEKT 08

Learning Entrepreneurship 5.0

Forbedre ferdighetene og kompetansene til lærere og andre pedagogiske arbeidere i grunnskolesystemet.

Lærende Entreprenørskap 5.0

Forbedring av læreres ferdigheter og kompetanse i det kroatiske grunnskolesystemet

Innovation and entrepreneurship in school
Entreprenørskap 5.0

Prosjektets mål

Prosjektet “Læring Entreprenørskap 5.0” har som mål å skape en modell for kompetanseutvikling av lærere fra Vukovar-Srijem og Osijek-Baranja fylker for å håndtere skolesamvirker og innføre tverrfaglig tema om entreprenørskap i praksis. I tråd med lærernes behov vil et lærerutviklingsprogram bli utformet gjennom tverrsektorielt og bilateralt samarbeid, med fokus på undervisning av elever med spesielle pedagogiske behov.

 

Programmet vil bli testet gjennom opplæring av ledere for skolesamvirker. Læreres kompetanse knyttet til fremme og økt synlighet av elevsamarbeid i lokalsamfunnet vil bli styrket gjennom organiseringen av en produktmesse for elevsamarbeid.

clipboard 1

Resultater

 

  • Etablert internasjonalt interinstitusjonelt samarbeid for utvikling av opplæringsprogrammer innen entreprenørskap
  • Forbedrede kapasiteter hos lederne av elevsamarbeid for gjennomføring av læreropplæringsprogrammet i tverrfaglig tema om entreprenørskap i området Vukovar-Srijem og Osijek-Baranja fylker
  • Forbedret lærerkompetanse for bedre fremme og sikre synligheten av elev-entreprenørskap i samfunnet
  • Støttet bilateralt samarbeid
time-left 1

Tidsramme

Prosjektets implementeres fra oktober 2022 til mars 2024.

network 1

Prosjektets deltakere

Prosjektleder: Kroatisk utdanningsbyrå 

Partnere:

  • Kroatisk forening for elevsamarbeid (neprofitna organizacija)
  • Barneskole “Silvije Strahimir Kranjčević”
  • Barneskole “Vođinci”
  • Vinco Innovation AS

Link til prosjektets nettside

Prosjektet er sponset av

Island, Liechtenstein og Norway gjennom EØS og Norge-tilskudds fond for regional samarbeid.

Fondet for regionalt samarbeid støtter prosjekter som tar tak i felles europeiske utfordringer gjennom regionalt grenseoverskridende og transnasjonalt samarbeid.

EØS- og Norge-tilskudd blir finansiert av Island, Liechtenstein og Norge. Målene med tilskuddene er tofoldige – å bidra til et mer likestilt Europa, både sosialt og økonomisk – og å styrke relasjonene mellom Island, Liechtenstein, Norge og de 15 mottakerlandene i Europa.

EEA-and-Norway_grants

Relevante bærekraftsmål

E_WEB_01
E_WEB_04
E_WEB_08
E_WEB_09
E_WEB_10
E_WEB_11
E_WEB_17

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.

 
Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no