Skip to content

TJENESTER

Innovasjonsstrategi

Nøkkelen til utvikling.

Innovation strategy

Hva er de vanlige utfordringene?

Mens alle er enige om at innovasjon er avgjørende, sier bare 6 % at de er fornøyde med innovasjonsresultatene deres, ifølge McKinsey.

Innovasjon byr på unike utfordringer som kan hindre virksomhetens fremgang. En vanlig utfordring er mangelen på samsvar mellom innovasjonsarbeid og overordnede forretningsmål. Uten et klart veikart for innovasjon som er i tråd med bedriftens strategi, risikerer organisasjoner å ha feilrettet innsats og tapte muligheter. I tillegg er innovasjon en kompleks og risikabel prosess, som ofte fører til vanskeligheter med å navigere gjennom utfordringene. Denne kompleksiteten kan resultere i ineffektiv praksis, bortkastede ressurser og begrenset suksess.

Hvordan kan det være til nytte for virksomheten din?

Innovasjon er drivkraften bak bedrifters vekst og bærekraft. Her er noen konkrete fordeler vår rådgivning kan gi deg:

 

  • Nye produkter som imøtekommer kundenes endrede behov
  • Nye kundesegmenter og markeder
  • Nye inntektsstrømmer
  • Driftseffektivisering og redusering av kostnader
  • Et løft i selskapets omdømme og merkeverdi
  • Utvikling og ivaretakelse av talenter
Innovation strategy
Innovation strategy

Hvordan hjelper vi deg?

Våre tjenester tilbyr en omfattende tilnærming for å hjelpe din organisasjon med å oppnå vellykket og bærekraftig innovasjon. Vi begynner med å foreta en grundig vurdering av din nåværende bedriftsstrategi og innovasjonslandskap. Denne analysen hjelper oss med å identifisere områder som behøver forbedring og tilpasse innovasjonsmålene dine med din strategiske visjon. Vi vurderer også det nåværende nivået av innovasjon i dagens bilde. Vi jobber deretter tett med din organisasjon for å utvikle et tydelig veikart for innovasjon. Dette veikartet skisserer trinnene, milepælene, og ressursene som kreves for å oppnå dine innovasjonsmål, samtidig som de vil være i tråd med dine overordnede strategiske mål.

Vår ekspertise og erfaring gjør oss i stand til å sikre at din innovasjonsstrategi er veldefinert og effektiv. Vi veileder dere gjennom prosessen, og kontrollerer alle trinn for å maksimere innovasjonspotensialet deres. Ved å samkjøre praksis, prosesser og kultur med innovasjonsveikartet, bidrar vi til å skape et miljø som fremmer kreativitet, oppmuntrer til eksperimentering og omfavner en proaktiv tilnærming til innovasjon.

Vår tilnærming til å skape innovasjonsstrategi

Når vi lager en innovasjonsstrategi med en oppdragsgiver, ser vi både på innsiden og utsiden til kundens organisasjon for å skreddersy den best egnede innovasjonsstrategien.

Vi vil se hva som passer deg best ved å diskutere og svare på disse fem trinnene:

1

Hva er din vinnerinspi-rasjon?

2

Hvor har du tenkt å spille?

3

Hvordan vil du vinne?

4

Hvilke evner trenger du på plass?

5

Hvilke styrings-systemer og innovasjonsprosesser kreves?

Trenger du hjelp til å lykkes med innovasjon?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Foredrag og workshops

Se alle tjenester

Innovasjonskultur >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no