Skip to content

PROSJEKT 07

OPERA SDŽ

Studententreprenørskap og økososial innovasjon for bærekraftig utvikling

OPERA SDŽ

Studententreprenørskap og økososial innovasjon for bærekraftig utvikling

Kontekst

Prosjektet tar for seg problemet med manglende kompetanse hos lærere for effektiv inkludering av studententreprenørskap og aktivt medborgerskap i utdanningsprogrammene for grunnskoler i Kroatia, spesielt i målområdene på de tre øyene Šolta, Hvar og Vis.

Effekten

Målet prosjektet er å utvikle ferdigheter, programmer, innhold og verktøy som er nøkkelen til innføring av høykvalitets og bærekraftige uformelle programmer for studententreprenørskap og aktivt medborgerskap i grunnskoler i prosjektområdet.

opera
Innovation for teachers and pupils

Målgruppe

Målgruppene for prosjektet er nåværende og fremtidige lærere og andre utdanningsarbeidere som gjennom dette prosjektet vil skaffe seg ferdigheter som er avgjørende for faglig, sosial og økonomisk forbedring og påvirkning for seg selv, elevene og deres familier, skolen og samfunnet der de opererer.

clipboard 1

Resultater

 

  • Oppgraderte tilnærminger og praksiser for å fremme ferdigheter og kompetanser innenfor STEM, IKT, entreprenørskap og aktivt medborgerskap
  • Institusjonssamarbeid for utveksling av kunnskap og beste praksis på ferdigheter og kompetanser på alle utdanningsnivåer
time-left 1

Tidsramme

The OPERA SDŽ prosjekt implementeres fra 1. juni 2022 til 31. mai 2023.

network 1

Prosjektets deltakere

Project koordinator:
Klynge for økø-sosialt innnovasjon og utivkling av CEDRA Split

Partners:

  • Senter for fremragende kompetanse av Split-Dalmatia fylke
  • Vinco Innovation AS

Link til prosjektets nettside. 

Prosjektet er sponset av

Island, Liechtenstein og

Norway-tilskudd

Program: Lokal utvikling og reduksjon av fattigdom

Finansiering: Finansieringsmekanismen for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Kongeriket Norge

Total verdi av prosjektet:
EUR 156 575,45

Støtteintensitet: 100% (85% donormidler og 15% statsbudsjettmidler)

Mer informasjon om programmet: her  

Mer informasjon om finansieringsmekanisme her.

Opera
Opera

Relevante Bærekraftsmål

E_WEB_01
E_WEB_04
E_WEB_08
E_WEB_09
E_WEB_10
E_WEB_11
E_WEB_17

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.
Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

<  Poduzmi

se alle prosjekter

KDM >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no