Skip to content

PROSJEKT 04

CCS 4 Krakow

Prosjektet tar sikte på å hente innsikt og vise til beste praksis fra Norge om CCS og CCU-løsninger for avfallsforbrenningsanlegget i Krakow kommune.

Om prosjektet

Krakow Kommunale Holding (KHK), det eneste aksjeselskapet til byen Krakow i Polen, erkjenner betydningen av å la seg inspirere av Norges banebrytende innsats innen avfallshåndtering og CCUS-teknologi (karbonfangst, bruk og lagring). Ved å lære av norske beste praksis, erfaringer og utfordringer, har Krakow som mål å fremme sine egne bærekraftsinitiativer. I jakten på denne kunnskapen ble det etablert et samarbeid, der Vinco Innovation er prosjektleder, i tillegg til Krakow Kommunale Holding og CO2 Management som partnere.

Finn ut mer på prosjektets nettside.

Oppdrag

Målet er å utforske måter å effektivt fange, transportere og binde CO2-utslipp fra det termiske avfallsbehandlingsanlegget for dermed å minimere anleggets miljøpåvirkning. Ved å dra nytte av ekspertisen til Vinco Innovation og CO2 Management, søker Krakow Kommunale Holding å forbedre anleggets driftspraksis, redusere dets klimagassutslipp og fremme en renere og mer bærekraftig fremtid.

Innovation for teachers and pupils

Eco-incinerator – Et grønt fabrikkanlegg for Krakow

Krakow kommunale holdings Eco-Incinerator håndterer 220.000 tonn med kommunalt avfall effektivt hvert år, for å imøtekomme byens energibehov. Anlegget tar ikke bare for seg avfallet på en ansvarlig måte, men det henter også ut energi. Det produserer omtrent 65.000 MWh elektrisitet og 280.000 MWh varme hvert år. Denne termiske resirkuleringsmetoden er i tråd med beste praksis i Europa, som vektlegger de miljømessige fordelene ved å omdanne avfall til fornybar energi. Dette gjør det til en essensiell del av Krakows avfallshåndtering.

clipboard 1

Mål

  • Sikre effektiv styring av prosjektgjennomføringen av strategi, drift, økonomi og kvalitet.
  • Utforsk potensielle tekniske løsninger, spesielt karbonfangst og lagring (CCS), for å betydelig redusere CO2-utslipp fra forbrenningsanlegget for avfall i Krakow.
  • Innhente innsikt i juridiske, økonomiske, miljømessige og organisatoriske utfordringer knyttet til CCS-løsninger på anlegget.
  • Forberede en foreløpig utgave av miljø-, samfunns og styre (ESG) rapportering for anlegget.
  • Organisert besøk til Bergen og Krakow hvor interessenter fra begge land kan dele erfaringer og diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.
admin

Vår rolle

Som prosjektleder er det vår rolle å sikre effektiv styring av prosjektet.

 

Vi vil også bruke vår ekspertise innen bærekraftstrategi og rapportering for å legge grunnlaget for ESG-rapporten.

 

Ved å kombinere disse ansvarsområdene med vår kunnskap om innovasjon går vi inn med en helhetlig tilnærming for å håndtere juridiske, økonomiske, miljømessige og organisatoriske utfordringer. Vi vil også bistå med å utforske nye løsninger, som karbonfangst og grønn hydrogen. Dette er avgjørende for å redusere klimagassutslipp og fremmet et bærekraftig energilandskap.

network 1

Prosjektets deltakere

Prosjektleder:


Vinco Innovation AS

 

Partnere:

 

 
 
time-left 1

Tidsramme

Prosjektet CCS 4 Krakow varer fra 1. juni 2023 til 31. mai 2024.

Prosjektet er sponset av

EØS og Norge-tilskudd

Program: Den grønne transformasjonen

Finansiering: Prosjektet er finansiert av det Bilaterale kooperation fondet (FWD) sponset av norske og EØS fonder.

Prosjektsverdi: 250.000 euro

For mer informasjon om programmet trykk her

EEA-and-Norway_grants
Ministerstwo Funduszy i Polityki Rgionalnej

Relevante bærekraftsmål

SDG7
SDG9
SDG11
SDG13
SDG17

Trenger du hjelp til å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider gjerne med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.

 

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere dine utfordringer knyttet til innovasjon og hvordan du kan tilnærme deg dem.

<  ZEVInnovation

Se alle prosjekter

Breakthrough to Scale  >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no