Skip to content

TJENESTER

Finansieringsstrategi

Funding strategy, EEA & Norway grants

Hva er de vanlige utfordringene?

Å lansere en ny, uprøvd teknologi, produkt eller tjeneste kommer ofte med utfordringen med utilstrekkelige økonomiske ressurser. Det er avgjørende å ha nok finansiering til å støtte innovasjonens markedsinntreden og overlevelse. Det kan imidlertid være vanskelig å tiltrekke seg investorer når ideen fortsatt er i sine tidlige stadier, uprøvd og mangler teknologisk beredskap. Å uttrykke verdien av innovasjonen på dette tidspunktet kan bli en betydelig utfordring.

Hvordan hjelper vi?

Vinco spesialiserer seg på å lage skreddersydde finansieringsstrategier som åpner for store vekstmuligheter for våre kunder. Vi veileder deg gjennom hvert trinn av finansieringsreisen, fra å diskutere visjonen og målene dine, utforske nye finansieringstilnærminger og identifisere potensielle finansieringskilder både innenlands i Norge og internasjonalt innenfor EU gjennom EØS- og Norge-tilskudd.

Slik kan vi hjelpe din bedrift:

  1. Ekspertveiledning: Med vår dyp forståelse av finansieringslandskapet, vil vårt team samarbeide tett med deg for å forstå dine spesifikke behov for å utforme den mest effektive finansieringsstrategien for din organisasjon.
  2. Partnerskap: Vi hjelper deg med å finne passende prosjektpartnere. Vårt omfattende nettverk av fagfolk, både nasjonalt og internasjonalt, gjør oss i stand til å knytte deg til relevante eksperter som kan forbedre ditt innovasjonsprosjekt.
  3. Prosjektledelse og støtte: Som din pålitelige partner kan vi ta oss rollen som prosjektleder for ditt innovasjonsfinansieringsprosjekt. Vår ekspertise inkluderer prosjektledelse, teknologioverføring og sterk kunnskap om finansieringsinstrumenter tilgjengelig i Norge og Europa. Vi vil gi den nødvendige støtten for p sikre suksessen til prosjektet ditt.
Where to get funds for your innovation?
available public funding opportunities for innovation projects available for organizations based in Norway
Oversikt over den offentlige finansieringen i Norge (Forfatter: Vinco Innovation)

Offentlige finansierings-muligheter i Norge

Offentlige finansieringsmuligheter i Norge imøtekommer ulike innovasjonsideer. Disse mulighetene tilbys av institusjoner som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, regionale enheter som fylker og kommuner (gjennom de regionale forskningsfondene), SkatteFUNN-ordningen og innovative innkjøpsordninger.

Innovasjonsideenes kompleksitet og tekniske beredskapsnivå bestemmer den passende finansieringsmuligheten. For eksempel fokuserer EU Horisont 2020 og EØS og Norge-tilskudd på innovasjon med lavere teknisk beredskap, noe som krever omfattende forberedelser og lengre forslagsskrivingstid. Disse prosjektene involverer ofte FoU-aktiviteter før markedslansering, som kan ta flere år.
Alternativt prioriterer Innovative innkjøp og Innovasjon Norge etableringstilskudd løsninger med kortere time-to-market. Disse finansieringsmulighetene tar sikte på å teste og lansere løsninger innen et år, og tilby en enklere og raskere søknadsprosess.

Hvem kan få midler?

Disse navngitte finansieringsmulighetene tilbyr en rekke finansieringsinstrumenter for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging. Både Norges forskningsråd og Innovasjon Norge tilbyr virkemidler for industri og privateide bedrifter, inkludert små og mellomstore bedrifter.

Mange av de nevnte virkemidlene oppmuntrer til samarbeid og partnerskap om innovasjonsprosjekter.

Funding strategy, EEA & Norway grants

Trenger du hjelp til å finne finansieringsmuligheter?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Kommersialisering

Se alle tjenester

Ekspertise partner for EØS og Norge-tilskudd >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no