Skip to content

TJENESTER

VINDI© Innovasjonsindikator

Vindi Innovasjonsindikator

Organisasjonskultur spiller en betydelig rolle i å forme organisasjonsholdninger, atferd og innovasjonsevner. En gunstig organisasjonskultur er avgjørende for at en innovasjonsstrategi skal opprettholdes. Mens alle ledere er enige om at innovasjon er avgjørende for fremtidig suksess og vekst, er det bare noen få som er fornøyde med innovasjonsresultatene deres.

Derfor utviklet vi Vindi© Innovation Indicator – et digitalt verktøy som måler innovasjonsstemningen i din organisasjon. Vindi© hjelper til med å identifisere innovasjonshull ved å kartlegge din nåværende innovasjonsatmosfære og din ønskede fremtidige tilstand.

We have developed an Innovation Indicator: Vindi© to detect underlaying cultural challenges that may inhibit successful innovation implementation.

Hvorfor Vindi©?

Vindi er basert på relevante vitenskapelige forretnings- og innovasjonsteorier, noe som gjør det til et pålitelig og effektivt verktøy for å vurdere din bedrifts innovasjonsevne og ambisjoner. Indikatoren gir en omfattende vurdering av de fem essensielle elementene i innovasjonskulturen: spørsmål, mangfold, nettverksbygging, eksperimentering og observasjon.

Vindi© oppdager underliggende kulturelle utfordringer som kan begrense vellykket implementering av innovasjon. Dette har stor betydning, da hvis ikke innovasjon implementeres på riktig vis, vil de tiltenkte fordelene ikke bli realisert.

Vår innovasjonsindikator er også en perfekt måte å starte et innovasjonsforbedringsprosjekt for en organisasjon. Vinco gir deg hele prosessen: fra vurdering av den nåværende innovasjonstilstanden med Vindi© til å lage en helhetlig innovasjonsstrategi og til slutt implementere den sammen med opplæring på tvers av organisasjonen.

Vindi© Innovasjonsindikator:

Hjelper med å identifisere innovasjonsgap ved å kartlegge innovasjonslandskapet ditt i dag sammenlignet med den fremtidige ønskede et.

Anskaffer innsikt i din bedrifts innovasjonsevne, samt ambisjonene dine.

Er avgjørende for å utarbeide din skreddersydde innovasjonsstrategi.

Unless innovation is implemented successfully, its intended benefits will not be realized.

Vår tilnærming er helhetlig.

Hos Vinco Innovation forstår vi at vellykket innovasjon krever en helhetlig tilnærming. Innovasjon handler ikke bare om nye produkter eller løsninger; det er en måte å jobbe på som involverer hele organisasjonen – fra enkeltpersoner og grupper til hele bedriften. Vindi© måler atferd og holdninger som er integrert i vellykket innovasjon, og hjelper deg med å skape et psykologisk trygt miljø som oppmuntrer til eksperimentering, avhør og fiasko.

Start din innovasjonsreise med Vindi©

Er du klar til å forbedre din organisasjons innovasjonsarbeid? Vindi © er utgangspunktet for å diagnostisere din bedrifts innovasjonsberedskap. Med hjelp av vitenskapelig forskning og beste praksis, Vindi © gir en omfattende vurdering av din bedrifts innovasjonskultur, identifiserer gap og bidrar til en skreddersydd innovasjonsstrategi som vil muliggjøre en større grad av innovasjonssuksess.

 

Ikke la kulturelle utfordringer begrense innovasjonssuksessen din – start innovasjonsreisen med Vindi © Innovasjonsindikator i dag.

Vindi Innovasjonsindikator

Vindi© Innovasjonsindikator er et digitalt spørreskjema og analyseverktøy som er laget av Vinco Innovation AS (vinco.no). Vinco Innovation AS er forfatter og innehar alle opphavsrettigheter. Vi har brukt kjerneelementene i dette rammeverket i flere år nå, og vi har nå gjort Vindi© digitalisert og klar for bredere bruk.

Trenger du hjelp til å lykkes med innovasjon?

Kontakt oss for å planlegge vårt første møte!

< Expertise partner for EØS og Norge-tilskudd

Se alle tjenester

Bærekraft – Forretningsmodel Transformasjon >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no