Skip to content

PROSJEKT 01

RAMBØLL, Avdeling for tekniske løsninger

Rambøll er en global samfunnsrådgiver innen bygg og arkitektur, transport og byutvikling, energi, vann, miljø og managmentrådgivning. De har 1600 ansatte fordelt på 15 kontorer, og har enormt potensial for innovasjon og innovative prosesser. I denne leveransen fungerte vi som innovasjonsfasiliteter for avdelingen og teamet. Vi jobber direkte med ledelsen for å spre innovasjonen innad i teamene i avdelingen for tekniske løsninger.

Vindi © Innovasjonsindikator hjalp Rambøll med å kartlegge og oppdage innovasjonsgap, slik at de kunne forstå deres neste steg.

Hvem: Rambøll, Avdeling for tekniske løsninger

Prosjektleder: Barbara Salopek

Tidsramme: Vår 2021

Utfordring

Innovasjon er en nødvendighet for Rambøll, da deres bransje gjennomgår kontinuerlige store endringer med fokus på bærekraft og digitalisering. For å være forberedt og nyskapende trenger de vår ekspertise til å kartlegge og forbedre deres innovasjonsevner.

Rambøll
Rambøll

Vår rolle

Som prosjektleder og innovasjonseksperter ble vi engasjert av Rambøll for å være fasilitator for innovasjon i teamet og avdelingen. Vi bidro med workshops og underviste ved hjelp av vårt eget innovasjonsverktøy, Vindi © Innovasjonsindikator, for å måle selskapets innovasjonskompetanse. Vi samarbeidet med en gruppe ledere for å styrke deres innovasjonsevner. Dette hjalp lederne med å legge til rette for innovasjon ved å bruke og dele kunnskapen i sine ulike team.

business (1) 1

Effekten vi skapte

Det viktigste vi leverte i dette prosjekter var økt forståelse i teamet om hvordan de som byggkonsulenter kan drive innovasjon. Ved å kartlegge og måle innovasjonsgap og atferd, har vi hjulpet med å begrense/fjerne årsaker som kan hindre selskapets innovasjonssuksess. Vi har bidratt til å styrke ledelsens evne til innovasjon, samt etablert en felles forståelse av hvordan de kan innovere og påvirke innovasjonsprosessen, og hvilken atferd som kreves for å lykkes. Det var sentralt for oss å styrke lederens innovasjonsevne og som en ringvirkning også avdelingens innovasjonsevne.

rocket 1

Det vi leverte

Ved å gjennomføre digitale workshops, fysiske forelesninger og undersøkelser rundt avdelingens «innovasjonsholdning», klarte vi å sette fokus på utviklingen av innovasjonsevnen i avdelingen. 

chat 1

Referanse

Relevante bærekraftsmål

E_WEB_09
E_WEB_11

Trenger du hjelp for å lykkes med innovasjon?

Vi samarbeider med deg for å hjelpe deg med å bygge et miljø som fremmer innovasjon.


Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte dine utfordringer innen innovasjon og hvordan du kan nærme deg dem.

<  ZEV Innovation

se alle prosjekter

Poduzmi >

vinco-innovation-consulting 1

We help you shape a resilient organization

to drive sustainable growth.

Contact Information

Bryggen 3-5,
5003 Bergen, Norway

+47 98411334
vinco@vinco.no